Federatie Borgloon

Vanaf 1 januari 2018 moeten we het in onze federatie stellen met een voltijdse werkkracht minder. We hebben eind december afscheid genomen van onze diaken Vik die mag genieten van een welverdiend pensioen.

Hierdoor is de noodzaak aan vrijwilligers om diverse taken over te nemen.  Onze federatie is ook op zoek naar vrijwilligers die tijd willen vrijmaken voor ander taken :

 • uitdelen van liturgieteksten, zangboeken en folders aan de kerkdeur
 • parochiale bodes voor nieuwsbrieven huis aan huis
 • medewerkers teksten en opmaak parochieblad
 • vrijwilligers voor Warm Borgloon
 • gebedsleiders en lectoren
 • misdienaars
 • collectanten
 • het doorgeven van misintenties
 • kerkpoetsers
 • aanwezigeheid op het secretariaat
 • computer en typwerk
 • bedienen van de copiemachines voor drukwerken
 • klaarzetten van lokalen voor vergaderingen

Je hebt toch ook niet graag dat sommige werkingen in de parochie mank lopen of wegvallen: een kleine bijdrage van jouw vrije tijd kan echt helpen; aarzel niet op U aan te bieden voor wat U zou kunnen doen.

Contact :

Eerste communie                 Sabine Van Empten                  0484/67.25.52

Vormsel                                  Serge Casier                               0476/29.95.07

Warm Borgloon                    Serge Casier                              0487/88.78.10

Andere taken                        deken Marcel Rouffa                012/74.11.69

of per mail op federatie.borgloon@skynet.be