Over

Ontstaan ‘Warm Borgloon’

Vanuit het bisdom was de vraag gekomen om naast een werkgroep liturgie en catechese ook een werkgroep diaconie = zorg om mensen te starten in elke parochie federatie.

Daar wij dit zeer belangrijk vonden en dit ook wilden open stellen voor iedereen werd besloten om te zoeken hoe we dit konden realiseren. Vanuit christelijke overtuiging wilden we over alle barrières heen vrijwilligers zoeken die oog en oor hadden voor de noden van de inwoners van Borgloon.

Met zeven vrijwilligers  werd een kerngroep gevormd. De eerste vraag was zijn er noden in Borgloon en hoe komen we die te weten?

We hebben zelf een behoefte onderzoek gedaan bij diverse organisaties en instellingen en scholen. Daaruit bleek dat er op alle terreinen nood was aan vrijwilligers. Zowel wat huistaak begeleiding, bijstaan van anderstaligen,  als extra bij de opvang van mensen met beperkingen in Intesa en Ter Heide, ondersteuning in het woon en zorgcentrum, vrijwilligers voor de speelotheek, occasionele vrijwilligers voor verschillende activiteiten, bezoek eenzame enz…  Voor ziekenbezoek is er Samana en  voor het lenigen van materiële behoefte is  t’ Vincentje actief in onze federatie.

Vluchtelingen aan onderdak helpen en hun bijstaan om zich hier thuis te voelen is een uitdaging die we willen aangaan.

Zorgen voor een ‘Warm Borgloon’ is allen mogelijk wanneer we er met velen  onze schouders onder zetten en daarvoor rekenen we op vele vrijwilligers.

We kunnen uw hulp altijd gebruiken : 0487/887.810 of info@warmborgloon.com